Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
X
Menu
košík
0

Obchodní podmínky

 

Provozovatel 
Šárka Šimečková 

Javorová 839 
Kobeřice 
747 27 
Česká republika 

IČ 01695851 


Společné (ověřené) podmínky prodeje Ověřených obchodníků 

1. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí: 
Dle Občanského zákoníku §53 
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. 
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv: 
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, 
na dodávku novin, periodik a časopisů, 
spočívajících ve hře nebo loterii 
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly. 
Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích. 
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám. 

2. Záruční lhůty 
NOVÉ ZBOŽÍ: 
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. U potravinářského zboží činí osm dnů. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. 
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. 
Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána. 
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí. 

Poštovné hradí kupující podle tarifů přepravních společností. Pokud je u inzertní fotografie v políčku Poštovné a balné uvedena konkrétní částka, bude platit. 
Při objednání více věcí, zaplatíte, pouze jedno poštovné (dle velikosti a váhy). Posilám Českou poštou. Při přebírání zboží od dopravce ho vždy zkontrolujte. Hlavně přepravní obal. Pokud bude obal porušený (promáčklý, protržený), tak obsah balíku před řidičem překontrolujte. Poškození obalu se musí vždy uvézt do přepravního listu (ten papír, co řidiči podepisujete). Pokud se balík přijme bez připomínek velmi těžko se pak s dopravcem řeší reklamace. V případě, že poškození zboží zjistíte až po rozbalení, je potřeba reklamaci uplatnit do 2 pracovních dnů. Pošlete mi prosím vždy fotky poškozeného zboží. 
Zakoupené zboží odesílám co nejdříve, nejpozději do 3 pracovních dnů. O odeslaném zboží Vás informuji vzkazem nebo e-mailem. 

ZÁRUČNÍ DOBA začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba u nového zboží je 24 měsíců. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu. 

3. Poštovné

Poštovné hradí kupující podle tarifů přepravních společností. Pokud je u inzertní fotografie v políčku Poštovné a balné uvedena konkrétní částka, bude platit. 
Při objednání více věcí, zaplatíte, pouze jedno poštovné (dle velikosti a váhy). Posilám Českou poštou. Při přebírání zboží od dopravce ho vždy zkontrolujte. Hlavně přepravní obal. Pokud bude obal porušený (promáčklý, protržený), tak obsah balíku před řidičem překontrolujte. Poškození obalu se musí vždy uvézt do přepravního listu (ten papír, co řidiči podepisujete). Pokud se balík přijme bez připomínek velmi těžko se pak s dopravcem řeší reklamace. V případě, že poškození zboží zjistíte až po rozbalení, je potřeba reklamaci uplatnit do 2 pracovních dnů. Pošlete mi prosím vždy fotky poškozeného zboží. 
Zakoupené zboží odesílám co nejdříve, nejpozději do 3 pracovních dnů. O odeslaném zboží Vás informuji vzkazem nebo e-mailem. 
Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. 

Nejsem plátce DPH.